Pistolet lockpicking

Pistolet lockpicking został zaprojektowany aby otwierać zamki bez wielkiej wiedzy I doś wiadczenia w otwieraniu zamków. Pistolet lockpicking zwany jest też pistoletem otwierającym, a dzięki jego działaniu pozwalającemu otworzyć bolce w zamku jednocześ nie, po czym on może być otwarty przy pomocy narzędzia dynamometrycznego. Wyczerpujące wyjaś nienie o działaniu pistoletu lockpickingu można znaleźć w darmowej informacji o lockpickingu.
| General terms & conditions | Privacy statement
Copyright © 2013- 2022